یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

صوفی دوره قاجار

عکسی از یک مرد صوفی در دوره قاجار در حدود سالهای 1930

تصویری از یک مرد قدیمی در دوره قاجار یک مرد صوفی
صوفی دوره قاجار
ارسال یک پاسخ