مرور برچسب

آخوند دوره قاجار

سید محمد کلاردشتی

سید محمد کلاردشتی یا سید عالم گیر نام روحانی بود که زمان زمان قاجار و حکمرانی ناصرالدین شاه قاجار مردم را بر علیه حکومت تحریک نمود به دستور شاه او و 1200 نفر دیگر به قتل
ادامه مطلب ...