مرور برچسب

آدرس کانال تلگرامی بچه های دیروز

تلگرام بچه های دیروز

تلگرام بچه های دیروز
تلگرام بچه های دیروز - کانال تلگرامی ما روی شبکه اجتماعی تلگرام فعال می باشد . بعد از یک مدت وقفه قصد داریم به زودی فعالیت خود را از سر گیریم متاسفانه به علت آپدیت نکردن کانال مخابین ما از 15 هزار به حدود 9 هزار نفر کاهش یافته اند.

آیدی ما در تلگرام

کانال تلگرامی بچه های دیروز در تلگرام با جستجوی آیدی زیر قابل دسترس است. bdirooz@

آدرس ما

t.me/bdirooz