مرور برچسب

آذر ﻓﺮاﻣﺮزی

آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

آتش زیر خاکستر محصول 1388 به کارگردانی کاوه سجادی حسینی و فیلمنامه نویسی حسن قناعت و داود امیریان شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران

عوامل ساخت

آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ
ادامه مطلب ...

آتش زیر خاکستر (فیلم)

آتش زیر خاکسترچکیده: یک سال پس از فتح خرمشهر، توسط رزمندگان ایرانی، یک پزشک عمومی به نام مجید از طرف دانشگاه به جبهه اعزام شده و در چادر بهداری یک قرارگاه نزدیک خرمشهر…
ادامه مطلب ...