مرور برچسب

آرایش زنان قاجار

نقش زنان قاجار در سلطنت

نقش زنان قاجار در سلطنت
زنان نقش مهمی در زندگی پادشاهان قاجار داشتند. به ویژه ، فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه حرمسرا بزرگی را نگه داشتند.

توضیحات

تصاویر جالب از حرمسرا ناصرالدین شاه قاجار ، که در اواخر قرن نوزدهم در ایران حکومت می کرد ، کلیشه های استاندارد های زیبایی قدیمی را تغییر می دهد. در بررسی ما می توانید زیبایی های حرمسرا شاه ایرانی را مشاهده کنید.
نقش زنان قاجار در سلطنت
با استفاده از عکس ها می توان طعم و حال و هوای سلطنت ایرانی قاجار را دید
نقش زنان قاجار در سلطنت
همه خانمها کامل هستند ،