مرور برچسب

آریان دلبر

فیلم شاهین طوس

نام فیلمشاهین طوسکارگردانکریم فکورنویسندهکریم فکورسال ساخت1333بازیگرانحسین دانشورآریاندلبرحسین امیرفضلیکوروش کوشانالی واترمنجمشید مهردادمنیره تسلیمیفرامرز معطرمحمدرضا زندیعبدالله
ادامه مطلب ...