مرور برچسب

آزاده معیدی فر

گربه های هاجر خانوم

مجموعه تلویزیونی گربه های هاجر خانومنویسنده و کارگردان: زنده یاد اردشیر کشاورزی عروسک گردانان: دنیا فنی زاده , عیسی یوسفی پور؛ محمد اعلمی؛ علی پاکدست ؛ مریم اقبالی ؛ فریبا
ادامه مطلب ...