مرور برچسب

آسیا قسطانیان

فیلم حاجی آقا آکتور سینما

نام فیلمحاجی آقا آکتور سینماکارگرداناوانس اوگانیانسسال ساخت1311بازیگرانحبیب‌الله خان مرادآسیا قسطانیانزما اوگانیانسعباس‌خان طاهبازعباسقلی‌خان عدالت‌پورمدت زمان100دقیقه(فیلم صامت
ادامه مطلب ...