مرور برچسب

آیتم مجموعه پرپرک

النگ و دولنگ

النگ و دولنگ
النگ و دولنگ از تولیدات نوستالژیک خانم گیتی فر شفایی محصول دهه شصت گروه کودک شبکه یک سیما ی جمهوری اسلامی ایران می باشد. کارگردانی این برنامه را آقای ایرج طهماسب بر عهده داشتند.

داستان و بازیگران

عیسی یوسفی پور نقش النگ خسرو احمدی نقش دولنگ را برعهده داشتند. افشین سنگ چاپ هم در برخی قسمت ها در نقش پسر همسایه ظاهر میشد ماجرای این برنامه هم به این شکل بود که در یک استودیو در هر قسمت ماجرایی را به تصویر می کشیدند که با راهنمایی گوینده این برنامه که توسط ایرج طهماسب