مرور برچسب

ابوالحسن بنی صدر

رئیس جمهورهای ایران از ابتدا تابحال

رده:سیاسیون بعد از انقلاب1357-جمهوری اسلامی ایرانلیست رئیس جمهورهای ایران در هفت دولت گذشتهنام و نام خانوادگیتاریخ تولد/مرگسال فعالیتتصویرابوالحسن بنی صدرهمدان1312/01/021358/11/161360/03/31برکناری از سوی مجلسمحمد علی رجایی1312/03/25تهران 1360/06/08ترور شد1360/05/111360/06/08کمتر از یکماهسید علی خامنه ای1318/04/24مشهدرهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران13601368/05/22اکبر هاشمی رفسنجانی1313/06/03کرمان1368/05/22سید محمد خاتمی1322/07/211376/05/111384/05/12محمود احمدی نژاد1335/08/06 اران سمنان1384/05/121392/05/12حسن روحانی1327/08/21…