مرور برچسب

اجرا شده توسط افسانه مصدق

مزرعه گل گندم

فروزان زاهدبیگی و مریم وطن پور

مزرعه گل گندم

تهیه کننده : گیتی فر شفاهیکارگردان: امیر عباس مشهدی صدا پیشه پرپرک: فروزان زاهدبیگیعروسک گردان:بهناز مهدی خواهبازیگران :مریم وطن پور،حامد مدرس،افسانه مصدق،حمید حسینعلی ،مهرداد باقری ،اسماعیل یوسفی پور و…سال تولید: 1390
مزرعه گل گندم-فروزان زاهدبیگی-مریم وطن پور
عوامل ساخت مزرعه گل گندم
مزرعه گل گندم
مزرعه گل گندم