مرور برچسب

اجرا شده توسط مهدی بهنام

هوشیار و بیدار

هوشیاروبیدار
هوشیار و بیدار دهه 60 در سه نوبت در سالهای 1363 و 1363 ظهر جمعه ها با اجرای مهدی بهنام در سالهای جنگ تحمیلی پخش می شد. نقش هوشیار را زنده یاد محسن یوسف بیک بر
ادامه مطلب ...