مرور برچسب

احمد مندوب هاشمی

هتل(مجموعه تلویزیونی)

هتل مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمدرضا پاسدار محصول سال 1372 است. داستان جهانشیر فردی که در حادثه ای رانندگی خانواده خود را از دست داده و وارثی برای هتلش ندارد و در واقع دو برادر زاده اش وارث آن می شوند و می خواهند هرچه زودتر به مراد دل خود برسند. اما جهانشیر ادعا می کند که از همسری دیگر فرزندی دارد و میخواهد او وارث هتل شود که با نقشه های شوم دو برادرزاده روبرو می شود. گونهمجموعه تلویزیونینویسندهمحمدرضا پاسدارکارگردانمحمدرضا پاسداربازیگراناحمد مندوب هاشمیمحمد شیریعباس محبوبعزت‌الله رمضانی‌فرشهرزاد