مرور برچسب

احمد_صمصام

دهکده مهربانی ها

دهکده مهربانی ها نویسنده و کارگردان هنری: مریم میرمعصومی تهیه کننده #احمد_صمصام کارگردان تلویزیونی #مهوش_جزایری صدابردار رضازاده. محصول #مرکز_اصفهان 1366 چکیده: نمایش عروسکی درباره حیوانات جنگل که بسیار با هم مهربان هستند 1.#فیلمهای_عروسکی - ایران. ۲. #فیلمهای_کودکان - #بچه_های_دیروز #مریم_میرمعصومی