مرور برچسب

اشرف کاشانی

فیلم شاباجی خان

نام فیلمشاباجی خانکارگردانصادق بهرامیمدت زمان90تهیه کنندهاسماعیل کوشانبازیگرانعلی زرندیمحمدعلی سخیاشرف کاشانیمهوشجواد تقدسیسال ساخت1337
ادامه مطلب ...