مرور برچسب

اشک مقدم

اتحاد

اتحاد تهیه کننده امید واحدی فر؛ نویسنده و کارگردان اشک مقدم تدوین محمود قاسمی موسیقی مرتضی بحرینی. محصول : بیرجند: شبکه خاوران چکیده: انیمیشنی درباره
ادامه مطلب ...