مرور برچسب

اصغر رسول‌زاده

فیلم خواب های طلایی

فیلمهای قدیمی سینمایی سال1330هجری شمسی نام فیلمخوابهای طلاییکارگردانمعزدیوان فکرینویسندهمعزدیوان فکریبازیگرانمجید محسنیشهلا ریاحیمعزدیوان فکریایران دفتریاصغر رسول‌زادهسال
ادامه مطلب ...