مرور برچسب

اصغر زائری

آذرستان

آذرستان داستان جهان و برادرش احمد است که در سال 1370 از شبکه یک سیما پخش شده است. احمد و جهان نزد دایی زندگی می کنند در جریان یک دزدی دستگیر می شوند و به همراه پسر دایی روانه کانون اصلاح می شوند. بعد مدتی جهان بخاطر حسن اخلاق آزاد می شود و زندگی خوبی را شروع میکند. برادرش و پسرداییش فرار می کنند و برادرش که بیماراست در مراسم جشن ازدواجش با او درگیر می شود و می میرد و هردو را بازداشت می کنند. که بعدا با شهادت صاحبخانه آزاد می شوند. بازیگرانخسرو شکیبایی - رضا صباحی وکیل دادگستری (شخصیت اصلی و راوی داستان)مهرانه مهین