مرور برچسب

اصغر عبداللهی

آخرین ستاره شب

آخرین ستاره شب سریالی به کارگردانی منوچهر پوراحمد محصول سال 1373 شبکه یک سیما می باشد. نویسندهاصغر عبداللهیکارگردانمنوچهر پوراحمدبازیگرانداوود رشیدیهما روستااکبر عبدیعلی
ادامه مطلب ...