مرور برچسب

افسانه فرهمند

سرود اتل متل باد اومد

سرود اتل متل باد اومد سرود اتل متل باد اومد تهیه کننده: گیتی فر شفائی کارگردان: قمر تاج ماکویی فیلمبردار:افسانه فرهمند با همکاری: زینب بزرگی نیا - محبوبه احمد بیگی
ادامه مطلب ...