مرور برچسب

افسانه فرهمند

بچه های ژاله محصول 1358

بچه های ژاله

در باره بچه های ژاله

بچه های ژاله محصول 1358شبکه اول به کارگردانی حسن تهرانی می باشد داستان فیلم هم به این شکل است:در روز جمعه 17 شهریور 1357 برخورد نیروهای مسلح و مردم بی سلاح به کشتاری انجامید که نقطه عطف انقلاب ایران شد. سه تا از بچه های میدان ژاله که شاهد این واقعه بودند خاطره خود را ازآن روز برای این فیلم نقاشی کردند.

عوامل تهیه بچه های ژاله

تهیه کننده : حسن تهرانی…