مرور برچسب

افشین دهقان

یک اتفاق ساده

یک اتفاق ساده محصول 1376 صدا و سیمای مرکز اصفهان پسر بچه ای شیشه مدرسه را میشکند در حالیکه شخص دیگری را مسبب این کار میدانند . او ناراحت میشود و ماجرا را تعریف میکند