مرور برچسب

اقبال واحدی

قصه های بی بی خدیجه

قصه های بی بی خدیجه با اجرای سرکار خانم آزاده پور مختارعروسکهای آیتم بی بی خدیجه توسط سرکار خانم مریم سعادت ساخته شده بود مجموعه ترکیبی نمایشی جنگ پرپرک محصول سالهای هفتاد
ادامه مطلب ...