یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

الهام صالحی

الهام صالحی خانم الهام صالحی گوینده بخش خبر اول سیما در دهه60/70بودندخانم الهام صالحی گوینده قدیمی خبر شبکه یک سیما الهام صالحی مجری قدیمی اخبار شبکه یک سیما خانم الهام صالحی
ادامه مطلب ...