مرور برچسب

الگا هدایت

بزبز قندی

بزبزقندی
بزبز قندی به کارگردانی مرضیه محبوب محصول سال 1374 نویسندگان: محمدرضا شمس، رضا فیاضی، شادی پورمهدی، هانا ناصرزاده کارگردان هنری،طراحی و ساخت عروسک: مرضیه
ادامه مطلب ...