مرور برچسب

امیر سفیری

موش نمکی

موش نمکی
موش نمکی محصول سال 1385

عوامل ساخت موش نمکی

تهیه کننده : فاطمه طیبی نویسنده: شادی پورمهدی کارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوب گویندگان: هنگامه