مرور برچسب

امیر عباس هویدا

امیر عباس هویدا

امیر عباس هویدا نخست وزیر دوره پهلوی دوم -محمدرضا شاه پهلوی که سیزده سال پست نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. او بعد از انقلاب دستگیر شد و با حکم صادق

ادامه مطلب ...