مرور برچسب

امیر عماد

فیلم جنوب شهر

نام فیلمجنوب شهرکارگردانفرخ عفاریمدت زمان90تهیه کنندهامیر عمادفرخ غفاریبازیگرانفخری خوروشعبدالعلی همایونفرهنگ امیریلیلی سروشفرهاد عمادسال ساخت1337
ادامه مطلب ...