مرور برچسب

اکبر اخوت

فیلم افسونگر

نام فیلمافسونگرکارگرداناسماعیل کوشاننویسندهسیامک یاسمیسال ساخت1332بازیگراندلکشناصر ملک‌مطیعیژاله علوعبدالله بقاییعزت‌الله وثوقعزت حسنعلیقدرت‌الله احسانیعلی‌اصغر برنجیحسن
ادامه مطلب ...

فیلم شاهین طوس

نام فیلمشاهین طوسکارگردانکریم فکورنویسندهکریم فکورسال ساخت1333بازیگرانحسین دانشورآریاندلبرحسین امیرفضلیکوروش کوشانالی واترمنجمشید مهردادمنیره تسلیمیفرامرز معطرمحمدرضا زندیعبدالله
ادامه مطلب ...