مرور برچسب

اکبر اخوت

فیلم افسونگر

نام فیلمافسونگرکارگرداناسماعیل کوشاننویسندهسیامک یاسمیسال ساخت1332بازیگراندلکشناصر ملک‌مطیعیژاله علوعبدالله بقاییعزت‌الله وثوقعزت حسنعلیقدرت‌الله احسانیعلی‌اصغر برنجیحسن خردمندمهدی شبانهوشنگ اعتضادیاکبر اخوتمدت زمان*

فیلم شاهین طوس

نام فیلمشاهین طوسکارگردانکریم فکورنویسندهکریم فکورسال ساخت1333بازیگرانحسین دانشورآریاندلبرحسین امیرفضلیکوروش کوشانالی واترمنجمشید مهردادمنیره تسلیمیفرامرز معطرمحمدرضا زندیعبدالله بقاییاکبر اخوتگرجی عبادیامدت زمان90