مرور برچسب

اکبر خواجوی

فیلم بازگشت

نام فیلمبازگشتکارگردانساموئل خاچیکیاننویسندهساموئل خاچیکیانسال ساخت1332بازیگرانآراماییس وارطان یوسفیانسهایدهمهری عقیلیعزت‌الله وثوقشهیناکبر خواجویرحیم روشنیانمسعود پورزنجانیمدت