مرور برچسب

اکبر خواجوی

فیلم بازگشت

نام فیلمبازگشتکارگردانساموئل خاچیکیاننویسندهساموئل خاچیکیانسال ساخت1332بازیگرانآراماییس وارطان یوسفیانسهایدهمهری عقیلیعزت‌الله وثوقشهیناکبر خواجویرحیم روشنیانمسعود پورزنجانیمدت زمان100دقیقه

فیلم شب نشینی در جهنم

فیلمهای سینمایی قدیمی قبل از انقلاب1335 نام فیلمشب نشینی درجهنمکارگردانموشق سروریساموئل خاچیکیاننویسندهحسین مدنیسال ساخت1335مدت زمان90بازیگرانعزت‌الله وثوقارحام صدرروفیاپرخیدههوشنگ مردایعلی زندیکنعان کیانیاکبر خواجویرحیم روشنیانمهدی رئیس فیروزابراهیم باقری.

فیلم عروس دجله

نام فیلمعروس دجلهکارگرداننصرت‌الله محتشمنویسندهمحمد شب پرهسال ساخت1333بازیگرانژاله علوهایدهمورینرضا رخشانیمنصور متیناکبر خواجویاحمد قدکچیانعباس مصدقامیر شروانحسین محسنیمانیرحیم روشنیانهوشنگ دیبائیانمدت زمان90