مرور برچسب

اکبر دهقان

فیلم چشم به راه

نام فیلمچشم به راهکارگردانعطاءاله زاهدمدت زمان90تهیه کنندهبهنام کشاورزیعطاءاله زاهداکبر دهقانبازیگرانایرنتهمینهحیدر صارمیاحمد قدکچیانعطاءاله زاهدسال ساخت1337
ادامه مطلب ...