مرور برچسب

ایران باستان

ایران باستان

ایران باستان
ایران باستان نیز به عنوان سرزمین تاریخی جنوب غربی آسیا شناخته می‌شود که به شدت با ایران مدرن در آمیخته است. واژه (پرشیا) برای قرن‌ها، عمدتاً در غرب، برای مشخص
ادامه مطلب ...