مرور برچسب

ایران دوبله

پرویز نارنجیها

پرویز نارنجیها
 زنده یاد پرویز نارنجیها  متولد 1318 بخاطر سبک صدای وی بیشتر کارهای انجام شده توسط ایشان نقش روسا  معلم  و  کشیش ها بود.ایشان علاوه بر هنر دوبله معلم  و نقاش

لطفا به این عکس نگاه کنید

سلام لطفا برای چند لحظه به این عکس با دقت نگاه کنیداون زمان ماشالله تو هر خانواده ای چند تا بچه بودن -موبایل و بازی های مجازی هم نبود که بچه یه جا اروم بشینه و صداش در نیاد بهانه