مرور برچسب

ایران شاقول

ایران شاقول

خانم ایران شاقول

زنده یاد ایران شاقول یکی از مجریان قدیمی بخش خبر بودند شاید زمانی که بیشتر مجریان تلویزیون با چادر و مقنعه در اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر می
ادامه مطلب ...