مرور برچسب

ایلوش

فیلم بیژن و منیژه

فیلمهای سینمایی 1337 نام فیلمبیژن و منیژهکارگردانمنوچهر زمانیمدت زمان90تهیه کنندهاسماعیل کوشانبازیگرانایلوشژالهتاج‌الملوک احمدیعباس مصدقحبیب اله مرادسال ساخت1337
ادامه مطلب ...

فیلم قزل

نام فیلمقزلکارگردانشاپور یاسمینویسندهاسماعیل کوشانسال ساخت1336بازیگرانایلوشناصر انقطاعشهنازحسین محسنیعباس مصدقمدت زمان-دقیقه90
ادامه مطلب ...