مرور برچسب

بازیگر اهل ایران

افشین زی نوری

افشین زینوری

افشین زینوری دوبلور و مجری گروه کودک شبکه دو از سال 72 تا سال 76 رو بر عهده داشتند از جمله فعالیت های اجرای ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مجری برنامه
ادامه مطلب ...