مرور برچسب

بازیگر قدیمی

بهرام شاه محمدلو

بهرام شاه محمدلو
بهرام شاه محمدلو و کارگردان و تهیه کننده و همسر راضیه برومند می باشد-یکی از پایه گذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد نام و نام خانوادگی :
ادامه مطلب ...