مرور برچسب

بازی قدیمی

بازی کلاغ پر

بازی کلاغ پر یکی از بازی های قدیمی و خاطره انگیز است. بچه ها دور هم جمع می شدند و روی زمین می نشستند. و انگشت اشاره خود را روی زمین می گذاشتند. یکی از بچه ها شروع به

کارت بازی قدیمی

#دهه_شصتی_ها یا کسانی که از #دهه_پنجاه هستند و و کودکی خود را در این دهه گذرانده اند به خوبی بیاد دارند که بیشتر بچه ها و مخصوصا اکثر پسرها با کارت های بازی نظیر اون چه که در…