مرور برچسب

بخاری های قدیمی

بخاری قدیمی

اون زمان واقعا برف زیاد میومد اگرم میومد دیر اب میشد از مدرسه که بر میگشتیم دستامون اگه دستکش نداشتیم یا برف بازی کرده بودیم درد میگرفت -بی حس میشد میومدین کنار بخاری یا…
ادامه مطلب ...