مرور برچسب

برنامه عروسکی دهه 70 برنامه عروسکی قدیمی

خاله قورباغه

مجموعه نوروزی خاله قورباغهنویسنده: حمید جبلی ، شادی پورمهدیکارگردان: مرضیه محبوبطراح و عروسکساز: مرضیه محبوبگویندگان: فاطمه معتمد اریا، نیره فرهانی، عسل شاکریعروسکگردانان:
ادامه مطلب ...