مرور برچسب

برنامه کودک سال 1376

سیب خنده – کمک های اولیه

مجموعه سیب خنده به کارگردانی رضا عطاران و شیرین جاهد در این آیتم جواد رضویان و یوسف تیموری آموزش کمک های اولیه را برعهده دارند در نهایت هم مصدوم آماده ست کاری از ما بر نمی