مرور برچسب

برنامه کودک شبکه یک

با فکر و با دست

با فکر و با دست این برنامه در سال 1362 یک روز در میان در کنار برنامه بیکار نمیتوان نشستن ضبط و پخش می شد. در این برنامه از نوجوانان خلاق و کارآفرین دعوت
ادامه مطلب ...

النگ و دولنگ

النگ و دولنگ
النگ و دولنگ از تولیدات نوستالژیک خانم گیتی فر شفایی محصول دهه شصت گروه کودک شبکه یک سیما ی جمهوری اسلامی ایران می باشد. کارگردانی این برنامه را آقای
ادامه مطلب ...