مرور برچسب

برنامه کودک قدیمی

با فکر و با دست

با فکر و با دست این برنامه در سال 1362 یک روز در میان در کنار برنامه بیکار نمیتوان نشستن ضبط و پخش می شد. در این برنامه از نوجوانان خلاق و کارآفرین دعوت
ادامه مطلب ...