مرور برچسب

بنیانگذاران

آغا محمدخان قاجار

آغا محمدخان قاجار
آغا محمدخان قاجار یا آقا محمدخان قاجاز زاده 14 مارس 1742 و در گذشت 17 ژوئن 1797) که با نام خانوادگی خود آقا محمد شاه نیز شناخته می شود ، بنیانگذار سلسله
ادامه مطلب ...