مرور برچسب

بهروز افخمی

یار دبستانی

یار دبستانیکارگرداناحمد بهرامیتهیه کننده ابراهیم کیهانینویسندهاحمد بهرامیبازیگران تدوین آهنگسازطراح صحنه مجری طرحمرجان شیرمحمدی، بهروز افخمیفیلمبردارمحمد عزیزيصدابردارمحمود
ادامه مطلب ...