مرور برچسب

بهروز فرجی

یک قدم تا مرگ

یورشکارگردانبهروز فرجیتهیه کنندهعلی اکبر مزینانینویسندهبهروز فرجیبازیگران فرامرز قریبیان، چنگیز وثوقی، مهشید افشارزادهتدوین آهنگسازامیر بکانطراح صحنهمحسن محسنی نسبمنشی صحنهمهرناز
ادامه مطلب ...