مرور برچسب

بچه های دیروز

بچه های دیروز

بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید. سایت در واقع یک ماشین زمان است که به
ادامه مطلب ...

تخته سیاه قدیمی

تخته سیاه قدیمی
تخته سیاه قدیمی در مدارس دهه 70 و 60 و ماقبل هم داستان خودش را داشت و بسیاری از بچه های دیروز را به زحمت می انداخت. برای نوشتن روی تخته از گچ استفاده می شد.


ادامه مطلب ...

نیمکت قدیمی مدرسه

میز و نیمکت سه نفری
نیمکت قدیمی مدرسه در دهه های 50 و مخصوصا 60 و حتی دهه 70 هم برای بچه های دیروز شاید یادآور خاطرات نوستالژیک و بیادماندنی باشد.

خاطرات نیمکت قدیمی مدرسه


ادامه مطلب ...

روزنامه دیواری قدیمی

روزنامه دیواری قدیمی
روزنامه دیواری قدیمی در مدارس قدیم ,برای ما بچه های دیروز  خاطره انگیز خواهد بود(البته شاید)

روزنامه دیواری قدیمی

وقتی به روزنامه دیواری فکر می کنم
ادامه مطلب ...