مرور برچسب

بچه های پریروز

برنامه بچه های دیروز

برنامه بچه های دیروز که از مهر سال 1389 تا پایان سال 1391 پخش می شد. برنامه ای بود که با اجرای خانم گیتی خامنه و الهه رضایی به پخش کارتون و برنامه کودک قدیمی در دهه 60/70 و