مرور برچسب

بچه_های_دیروزwww

وقتی که بچه بودیم

شاید خیلی از بزرگترهای ما یا حتی خودمون به کوچکترها یا فرزندانمون اینو گفته باشیم که:ما وقتی بچه بودیم جلوی بزرگترا پامونو دراز نمیکردیمواقعا هم همینطور بود اون زمان که جمعیت زیادی…
ادامه مطلب ...