مرور برچسب

بیوگرافی پرویز نارنجی ها

پرویز نارنجیها

پرویز نارنجیها
 زنده یاد پرویز نارنجیها  متولد 1318 بخاطر سبک صدای وی بیشتر کارهای انجام شده توسط ایشان نقش روسا  معلم  و  کشیش ها بود.ایشان علاوه بر هنر دوبله معلم  و نقاش