یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

تغییر مبدا تقویم ایران

"25اسفندماه سال 54" جلسه ای مشترک میان مجلس سنا و مجلس شورای ملی ایران تشکیل شد. و طرحی تصویب شد که در آن گاهشمار کشور که تا قبل از آن هجری شمسی تاریخ رسمی کشور بود به گاهشمار شاهنشاهی تغییر کردطبق این مصوبه که تا قبل از آن زمان مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر…
ادامه مطلب ...